اخبار و تازه ها

 نامش به نام ایران گره خورده است، اگر پسوند ایران نباشد، گویی چیزی کم‌دارد، تاری، پودی، گره‌ای یا حتی شیرازه‌ای! این قصه امروز نیست، سال‌های سال است که پا بر هر فرشی بگذاری، زیبایی، ظرافت، چشم‌نوازی رنگ‌ها و توازن طرح‌ها، ایرانی بودن آن را از ضمیر ناخودآگاه بیرون کشیده بر زبانت جاری می‌کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با بیان اینکه فرش می‌تواند ظرفیت اشتغال داخلی را تکمیل کند، گفت: زنان می‌توانند چندین برابر بیشتر از ظرفیت کنونی در تولید فرش به کمک اقتصاد کشور بیایند.

 با ایجاد مرکز تخصصی تجارت بین المللی فرش دستباف ایران در شهر تبریز، این شهر قطب بزرگی برای رونق صنعت فرش دستباف ایران در جهان خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: گردهمایی دو روزه‌ی روسای ادارات صنعت فرش دستبافت کشور، 30 مهرماه در شیراز برگزار خواهد شد.